ENG
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir
Anasayfa Proje
Hakkında
Ortaklar Duyurular Kaynaklar Belediyeler
için Anket
İletişim Sivil Toplum
Diyaloğu

Uluslararası Kompost Konferansı 12 Ocak'ta Gerçekleştirildi

(Konferansta yapılan sunumların tamamını görebilmek için buraya tıklayınız)
Buğday Derneği, Türkiye’de organik çöplerin (biyo-atık) ayrıştırılarak toplanması ve toprakların verimini arttıran kompost elde edilmesi için belediyelerle birlikte yürüttüğü ve çöp sorununa çözüm sunduğu 'Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor!' projesi kapsamında, 12 Ocak 2017 günü, Kadir Has Üniversitesi'nde Avrupa'dan ve Türkiye'den konunun uzmanlarının konuşmacı olduğu Uluslararası Kompost Konferansı'nı gerçekleştirdi. Konferansa 12 belediye, 8 eğitim kurumu, 9 sivil toplum kuruluşu, kompost konusunda çalışan 20 şirket temsilcileri dahil olmak üzere toplam 150 kişi katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu IV Çevre Hibe Programı desteği ve Buğday Derneği öncülüğünde, Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi ve Geri Dönüşüm için Kentler ve Bölgeler Birliği (ACR+) ortaklığında gerçekleşen 'Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor!' projesi ile, belediyelerle birlikte orta ve büyük ölçekli kompost tesislerinin kurulması için Türkiye’ye veri ve tecrübe aktarımı yapması amaçlanıyor. Proje, Avrupa Birliği ülkelerinden bilgi ve tecrübe aktarımı yaparak, büyük ve orta ölçekli kompost tesislerinin kurulmasını, bu şekilde ciddi çevre sorunlarına yol açan çöp sorununa bir çözüm bulmanın yanı sıra, üretilen kompostla ülke topraklarındaki humus miktarını arttırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin Milli Tarım Projesi'nde de öngörüldüğü gibi, topraklarımızdaki canlılığı azaltan, uzun vadede toprağın verimliliğini düşüren azotlu gübrenin azaltılması ve yerine organik çöpten üretilen kompost gübresinin kullanılmasına en kısa zamanda başlanması gerekiyor. Ülkemizde bu konuda yasa ve yönetmelikler olmasına rağmen, uygulama yetersiz.

Buğday Derneği, 'Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor!' projesi kapsamında Türkiye çöpünün durumunu, yapılan kompost tesislerinin neden atıl kaldığını ve kapasite altı çalıştığını araştırdı ve 7 bölgeden toplam 18 belediyeyi Avrupa'daki iyi örnekleri yerinde incelemeleri için Avrupa'ya götürdü ve eğitim verdi. Tüm bu tecrübeler, uluslararası uzmanlar aracılığıyla ''Uluslarası Kompost Konferansı''nda paylaşıldı.

Yurtdışından ve Türkiye'den kompost uzmanı 12 konuşmacının kompost ve kompost tesisleri üzerine anlattıklarını yaklaşık 150 kişi dinledi. Üniversitelerden STK'lara, Belediyeler'den Katı Atık Birlikleri'ne, Kolektif'lerden özel şirketlere çok çeşitli katılımcının konuk olduğu konferans yoluyla, Türkiye'nin çöp sorununa karşı, konunun ilgilisi her kesimin temsilcilerinin katılımıyla çözüm arandı.

(Konferansta yapılan sunumların tamamını görebilmek için buraya tıklayınız)